Kuyls Fundatie, een van de weinige zogenaamde ‘hofjes’ die Rotterdam nog rijk is. Ooit lag het op een rustieke buitenplaats aan de Schiekade maar begin jaren ’70 van de vorige eeuw is het verplaatst naar Kralingen.

Het monumentale hoofdgebouw is een opvallend pand aan de ’s Gravenweg, maar de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van het hofje, die 200 jaar geleden begon bij Anthonetta Kuyl, is veel minder bekend. Toch is deze bijzondere vorm van seniorenhuisvesting nog steeds springlevend.

Paul spreekt met een van de huidige inwoneressen, zoals ze nog steeds genoemd worden, Petronella Tabbes.  Tot op vandaag de dag gelden vrijwel dezelfde regels zoals vastgelegd in het testament van Anthonetta Kuyl. De dames zijn ouder dan 55 jaar en weduwe of alleenstaand. Ook spreekt Paul met oud-regent en auteur van het jubileumboek over Kuyls Fundatie, Coen Willemse.

De programma’s van AIR