De Wilhelminapier vormt sinds begin jaren negentig een belangrijk onderdeel van de Kop van Zuid. De in 1873 opgerichte Holland-Amerika Lijn had hier sinds het eind van de negentiende eeuw haar hoofdvestiging. Het hoofdkantoor van de HAL is in 1993 verbouwd tot Hotel New York.

In 1978 vertrok de Holland-Amerika Lijn uit Rotterdam naar Seattle. De HAL heeft zijn oorsprong in de firma Plate, Reuchlin & Co. uit 1871. In 1873 werd dit bedrijf van Antoine Plate en Otto Reuchlin omgedoopt in Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Pas in 1896 werd er Holland-Amerika Lijn aan toegevoegd.

In 1891 werd het terrein aan de Wilhelminakade in gebruik genomen. In 1901 werd het kantoorgebouw op de kop van de Wilhelminapier gebouwd. Het kantoor was eerder gevestigd in de Yachtclub (het huidige Wereldmuseum) en in het Poortgebouw. Behalve de vrachtvaart zorgden vooral de landverhuizers naar Amerika voor veel omzet.

Het kantoorgebouw uit 1901 was een ontwerp van de architecten J. Müller en C.M. Droogleever Fortuyn. Het gebouw bleek al spoedig te klein en werd in 1908 uitgebreid. In 1916 werd het gebouw opnieuw uitgebreid, nu door Müller en Zonen in samenwerking met C.B. van der Tak, een zoon van de vroegere stadsarchitect. De achtkantige toren aan de noordzijde werd toen gebouwd. In 1919 volgde een laatste uitbreiding met de voltooiing van de zuidelijke toren en de bouw van een nieuw gevelfront aan de westzijde. Op het front staat in grote gouden letters Holland-Amerika Lijn.

Bij de verschillende uitbreidingen is door het gebruik van dezelfde kleur rode baksteen en natuurstenen plinten en decoraties getracht een zekere eenheid te behouden. Vooral in de latere uitbreidingen zijn invloeden uit de Jugendstil zichtbaar. In de gevel zijn verschillende decoraties opgenomen, die verwijzen naar de scheepvaart en naar exotische bestemmingen: Indianen, figuren in Egyptische en Arabische kostuums, een windvaan in de vorm van een zeilschip en twee havenarbeiders die de erkers ondersteunen. Ook het interieur was fraai verzorgd, met houten lambriseringen, gietijzeren kolommen en versieringen. Het gebouw stond na het vertrek van de HAL enige jaren leeg en kreeg in 1993 een tweede leven als hotel en café-restaurant New York. Hotel en restaurant zijn ingericht door Dorine de Vos en ademen de sfeer van het scheepvaartverleden.

De programma’s van AIR