Na de zeer succesvolle editie van vorig jaar organiseert AIR dit jaar in november weer een Stadmakerscongres. 

Voordat we ingaan op de plannen voor dit jaar legt Patrick van der Klooster nog even uit wat er zo spectaculair was aan de vorige editie:‘Dat zat ‘m vooral in de hoeveelheid mensen die die dag meebeleefden, in de schouwburg: zo’n 650. Je voelde een soort vibrant citylife, mensen die met elkaar hun ervaringen in het stadmaken wilden delen. Als je dat voelt op zo’n dag, dan denk je: “Waarom is Rotterdam niet elke dag zo?”’

‘Wat ook bijzonder was, was dat er weer eens een hoofd stedenbouwkundige van de gemeente, in dit geval Mattijs van Ruijven, het woord voerde, daar ambitie in durfde te leggen, en dat ook met het publiek wilde délen. En de lezing van Alexandros Washburn was bijzonder, zoals hij de vluchtelingenproblematiek aan durfde te stippen, en duidelijk maakte dat we daar een individuele en een collectieve verantwoordelijkheid in hebben. En de véélheid van de stadmakersinitiatieven maakte het tot een speciaal evenement.’

Dat maakt de verplichting voor volgend jaar extra zwaar. Zijn er nog meer goede stadmakersinitiatieven te vinden die zich willen presenteren? Daar zullen we naar op zoek moeten gaan. Het gaat daarbij niet alleen om het presenteren van successen, maar we moeten ook zelf initiatieven detecteren en vooral: hoe kunnen we de initiatieven verder brengen? Dat is onze opgave voor 2016: welke projecten zijn er nog meer die goed zijn en welke kunnen onze hulp gebruiken? En wat ís onze hulp dan precies?

De ‘inclusieve stad’
Voor de komende drie jaren worden nu thema’s uitgewerkt. Zo zal het congres dit jaar waarschijnlijk gaan over de ‘inclusieve stad’: kan iedereen meedoen die mee wíl doen in Rotterdam? En zou je als stadmakers daar een voorzet in kunnen doen? Het onderwerp speelt op dit moment ook erg bij culturele instellingen, bij de gemeente en in de internationale literatuur. Ook Alexander Washburn, de guest urban critic van vorig jaar had het er al over. Waar het om gaat is of deze stad een leeromgeving kan zijn voor iedereen die er is. We gaan zoeken naar stadmakersprojecten die daar iets in kunnen betekenen. En naar een (vrouwelijke) guest urban critic die daar iets zinvols over te vertellen heeft.

Dat is onze opgave voor 2016: welke projecten zijn er nog meer die goed zijn en welke kunnen onze hulp gebruiken? En wat ís onze hulp dan precies?

Patrick van der Klooster, directeur AIR

Meer marktpartijen met investerend vermogen
De opzet zal hetzelfde zijn als vorig jaar: weer in de schouwburg, in november, in verschillende lagen. Met weer een soort core programma waarin de gemeente verder vertelt over de kaart van de stad die ze afgelopen keer liet zien, ook in termen van de inclusieve stad. Met een internationale gast die daar iets over vertelt. Daaromheen laten we ruimte voor projecten om zich te presenteren aan andere stadmakers. Wat deze editie béter kan maken is als er meer marktpartijen vertegenwoordigd zijn. Want de stadmakers zijn hele goedwillende deskundige mensen, maar het moet niet alleen een cultureel evenement zijn.
Uiteindelijk kan de stad er écht profijt uit trekken als er ook investerend vermogen aan gekoppeld wordt.

 

De programma’s van AIR