AIR is het Architectuurinstituut van Rotterdam. AIR organiseert het publieke en professionele debat over de stad en zijn ruimtelijke verschijningsvorm. AIR wordt financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam, het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en tal van andere organisatie. AIR is initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring, waarin Rotterdamse opdrachtgevers zijn betrokken.

 

De programma’s van AIR