Het Urban Transformation Congres (UTC 2016) vindt op dinsdag 17 mei plaats en heeft als thema DESIGING A VITAL CITY en verkent de uitgangspunten en voorwaarden voor een leefbare en gezonde stad.

Als steeds meer mensen in de stad wonen, werken en verblijven, als de druk op de stad en de stedelijke omgeving toeneemt en we tegelijkertijd de transitie naar de next economy moeten realiseren, wat betekent dat dan voor de (ruimtelijke) opgave en hoe maken we van de stad een leefbare en gezonde omgeving voor haar inwoners? De stad van de toekomst vraagt om slimme keuzes en een passende inrichting. Het is een duurzame, leefbare en vitale stad waarin inwoners gezond kunnen wonen, werken en verblijven. Het slim omgaan met steeds beperktere ruimte en middelen is bepalend voor het succes van steden in de toekomst. Wat betekent dit alles voor de wijze waarop individuen met elkaar samenleven en samenwerken in de stad (de sociale cohesie en solidariteit)? Hoe bouwen wij aan gezonde en leefbare steden en welke stedenbouwkundige oplossingen zijn noodzakelijk? Met wie bouwen we aan de stad (inclusion versus exclusion) en wie is de eigenaar? Welke rol kan big data hierbij spelen? Hoe weerbaar is de stad (resilience), wat kunnen we leren van extreme gebeurtenissen zoals oorlog? Hoe spelen we in op de transities die de wereld ingrijpend en onophoudelijk zullen blijven veranderen?

26-04-2017

UTC is een jaarlijkse internationale conferentie en een vrijplaats waar het gesprek over de transformatie van steden ongebonden kan plaatsvinden. Vrij maar niet vrijblijvend. UTC wil het internationale debat over de toekomst van de stad blijvend stimuleren. Een roadmap zonder eindbestemming. De doelgroep die UTC wil bereiken en bedienen is breed van samenstelling. Stadsmakers zoals bouwers, architecten, planologen en bestuurders willen wij aanspreken. Maar ook kunstenaars, betrokken bewoners, wetenschappers en ondernemers.

De derde editie van de Urban Transformation Conference is een officieel side event onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie en staat gepland op 17 mei 2016. AIR is mede-initiatiefnemer van het UTC, en steunt het UTC zowel inhoudelijk als financieel.

Tickets en info: www.urbantransformation.eu

De programma’s van AIR