Op initiatief van de Rotterdamse fractie van CU/SGP versnelt in 2013 het politieke debat over de waarde van cultuurhistorisch besef in het voortbouwen aan Rotterdam. De directe aanleiding hiervoor is de op dat moment voorgenomen sloop van het Zuiderziekenhuis. Maar ook bouwplannen binnen het beschermd stadsgezicht Noordereiland, de voorgenomen sloop binnen het wederopbouw aandachtsgebied rond de Westewagenstraat en de activiteiten van ‘Red de Kuip’, dagen uit tot een debat over goede voorwaarden voor behoud én vernieuwing van het gebouwde erfgoed. Een incident waarbij een Rijksmonument aan de Mathenesserlaan wordt overschilderd, in opdracht van het Angolese consulaat, onderstreept de urgentie.

AIR programmeerde daarom in 2014 samen met debatcentrum Arminius het ‘Sloopkogel’ debat. In 2015 organiseerde AIR, in nauwe samenwerking met de Raadscommissie Bouwen Wonen en Buitenruimte, een expertmeeting over de waarde van cultuurhistorie in architectuur en stadsontwikkeling. Het debat én de expertmeeting reikten bouwstenen aan voor een Kadernotitie Erfgoedbeleid, die de opmaat vormt voor nieuw gemeentelijk erfgoedbeleid.

Dit Erfgoedbeleid wordt voorjaar 2016 verwacht, de elf speerpunten uit de kadernotitie zijn:

 1.  De ‘Visie op het belang van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed’ als basis voor een nieuw Rotterdams Erfgoedbeleid
 2. De gelaagde stad als citymarketing
 3. Herziening van het verkoopbeleid van vastgoed
 4. Uitbreiding van het gemeentelijk Restauratiefonds
 5. Meer zichtbaarheid van Rotterdams erfgoed
 6. Inzetten op cultuureducatie
 7. Inventarisatie van wandkunst
 8. Beter onderhoud van gemeentelijk erfgoed
 9. Actief aanschrijven bij misstanden
 10.  Aandacht voor religieus erfgoed
 11. Continue actualisatie van het erfgoedbeleid

————————————————————————————-
> Lees de complete notitie van CU/SGP Rotterdam ‘Kaders voor een nieuw Rotterdams Ergoedbeleid’

>Kijk het Sloopkogeldebat terug

>Lees ook Rotterdam, van sloop naar historisch besef

De programma’s van AIR