AIR hanteert de zogenoemde Code Cultural Governance zoals die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Ook heeft het de zogenoemde ANBI-status. dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van zowel de Code als de ANBI-status stelt AIR een aantal relevante documenten zijn hieronder beschikbaar.

De statutaire gegevens van AIR:

RSIN: 806838309
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
Statutaire zetel: Gemeente Rotterdam

 

De programma’s van AIR